Termeni si Conditii

Termeni şi condiţii generale
 
1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor
1.1.Folosirea site-ului www.first-car.ro (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. Micro Space S.R.L. prin intermediul site-ului www.first-car.ro) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos. Prin urmare, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.
1.2.Atentie: Folosirea site-ului www. first-car.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au implinit 18 ani.
1.3. S.C. Micro Space S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site. Accesand pagina Termenilor si Conditiilor puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila si aplicabila la momentul accesarii.
2. Scopul urmarit
2.1.Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. Micro Space S.R.L. prin intermediul site-ului www. first-car.ro persoanelor fizice si/sau juridice in vederea publicarii pe site de Anunturi pentru vanzarea de Vehicule si produse conexe.
2.2.Pagina First-car contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe site-urile/paginile respective, S.C. Micro Space S.R.L. nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in Pagina first-car.ro este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. Micro Space S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe siturile unor terti, la care se face trimitere pe Pagina first-car.ro, Utilizatorul acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.
2.3.Intregul continut al Paginii first-car.ro incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. Micro Space S.R.L. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor Paginii First-car, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.
3. Definitii
Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:
Pagina first-car.ro - site-ul www. first-car.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www. first-car.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
Lista de Preturi - preturile practicate de S.C. Micro Space S.R.L. pentru serviciile si produsele oferite prin intermediul Paginii first-car.ro. Lista de Preturi constituie Anexa 1 la prezentul si poate fi consultata in partea finala a acestui act.
Utilizator - orice persoana fizica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Pagina First-car fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii First-car; precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza servicii furnizate de S.C. Micro Space S.R.L. prin intermediul Paginii first-car.ro.
Furnizor/ S.C. Micro Space S.R.L. - societatea comerciala Micro Space S.R.L.
Anunt - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre S.C. Micro Space S.R.L. prin intermediul Paginii first-car.ro cu privire la vanzarea de Vehicule sau produse si servicii conexe.
Termeni si Conditii - prevederile din acest document, create de S.C. Micro Space S.R.L. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii Paginii first-car.ro, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. Micro Space S.R.L. prin intermediul Paginii first-car.ro.
Vehicul - autoturism, autoutilitara, autocamion sau orice alt tip de autovehicul. De asemenea termenul Vehicul se mai poate referi si la piese sau accesorii auto, precum si servicii conexe industriei auto sau la alte sisteme mecanice utilizate in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari conexe.
Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Utilizatori pe Pagina first-car.ro.
Dealer - societate comerciala inregistrata pe Pagina first-car.ro si care a incheiat un contract de prestari servicii cu Furnizorul.
4. Aspecte Generale
4.1.Un Anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Pagina first-car.ro, care sa contina:a)datele reale de contact ale Utilizatorului,b)descrierea reala a Vehiculului care face obiectul Anuntului,c)datele tehnice reale ale Vehiculului,d)pretul de vanzare.
4.2.Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.
4.3.Anuntul va fi publicat doar dupa ce Utilizatorul a efectuat plata pentru publicarea Anuntului conform Listei de Preturi, in functie de serviciile alese, iar Furnizorul a primit confirmarea efectuarii platii pentru publicarea respectivului Anunt.
4.4.Procedura postarii unui Anunt pe Pagina first-car.ro este detaliata la sectiunea intitulata „Ajutor” de pe Pagina first-car.ro.
4.5.Valabilitatea unui anunt este de 15 zile cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.
4.6.Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului
5.1.Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Paginii first-car.ro pentru care a fost platit pretul pentru publicare si care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.
5.2.Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii first-car.ro sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Utilizator si datele publicate pe Pagina First-car de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Pagina first-car.ro.
5.3.Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Pagina first-car.ro va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.
5.4.Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.
5.5.Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele vehiculului ce face obiectul Anuntului.
5.6.Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. In astfel de cazuri Utilizatorului nu ii va fi rambursata taxa achitata pentru publicarea Anuntului in cauza. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Paginii first-car.ro.
5.7.Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Pagina first-car.ro, in afara Anunturilor publicate pe site de catre Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.
5.8.Furnizorul nu permite publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Vehicul pe Pagina first-car.ro. Prin urmare, Furnizorul va avea dreptul de a sterge Anunturile pentru acelasi Vehicul, publicate de doua sau mai multe ori. In astfel de cazuri Utilizatorului nu ii va fi rambursata plata efectuata pentru publicarea Anunturilor ulterioare celui original.
5.9.Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Anunturi.
5.10.Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Paginii first-car.ro.
6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului
6.1.In vederea publicarii Anuntului sau pe Pagina first-car.ro Utilizatorul va plati Pretul prezentat in Anexa 1 la prezentul document, in functie de serviciul ales. 6.2.Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile pentru care a platit integral Pretul stabilit de Furnizor, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.
6.3.Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a vehiculului ce face obiectul Anuntului si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.
6.4.Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.
6.5.Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului catre Furnizor spre publicare pe Pagina First-car prin alte mijloace, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.
6.6.In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Pagina First-car in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.
7. Verificarea/Moderarea Anunturilor
7.1.Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Pagina First-car de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori, potentiali cumparatori, o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Anunturi eronate.
7.2.Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Vehicul.
7.3.Un Anunt este valabil pentru un singur Vehicul. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Vehicule.
7.4.Nu pot fi publicate Anunturi cu date evident false (inclusiv cele privind specificatiile tehnice ale produsului oferit spre vanzare), Anunturi cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vanzare privind Vehicule sau produse conexe.
7.5.Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 euro, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).
7.6.Nu sunt admise spre publicare Anunturi:a)care au pozele neclare;b)care au poze rotite;c)cu poze care contin in prim plan persoane;d)care contin poze cu stersaturi;e)care contin poze cu inscrisuri (altele in afara de data inscrisa de aparatul de fotografiat) sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala a unor terti;f)care contin poze care nu prezinta produsul ce face obiectul Anuntului;g)care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului);h)care contin in text adrese web;i)referitoare la licitatii sau cumparari de autovehicule;
7.7Nu se admit anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
7.8.Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Pagina first-car.ro, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:a)fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate (de ex : una dintre pozele atasate Anuntului nu indeplineste una dintre conditiile de mai sus, Anuntul contine greseli de ortografie);b)fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Pagina first-car.ro si anularea tuturor serviciilor achizitionate pentru respectivul Anunt.
7.9.In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Pagina first-car.ro, Utilizatorul va fi informat intotdeauna in scris prin e-mail si prin postare prin intermediul Paginii First-car despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul platind din nou pretul aferent serviciului selectat pentru republicare.
7.10.In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Pagina First-car in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.
7.11.Data la care Utilizatorul a efectuat plata Anuntului in conformitate cu prevederile prezentului document si cu instructiunile privind plata primite din partea Furnizorului, in vederea publicarii Anuntului respectiv pe Pagina First-car, reprezinta data incheierii acordului intre Furnizor si Utilizator avand ca obiect publicarea Anuntului pe Pagina first-car.ro. In consecință, pana cand plata pentru publicarea Anunțului nu a fost efectuata Furnizorului de catre Utilizator , nu exista nicio relatie contractuala intre Utilizator si S.C. Micro Space S.R.L. avand ca obiect publicarea Anuntului, iar Furnizorul nu are nicio obligatie ferma in legătura cu publicarea Anuntului transmis de către Utilizator spre publicare.
7.12.Prin aplicatiile formularului de transmitere a unui Anunt spre publicare Furnizorul pune la dispozitia Utilizatorului posibilitatea identificarii si corectarii erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor si crearii Anuntului.
7.13.Acesti Termeni si Conditii sunt stocate de catre Furnizor si sunt accesibile Utilizatorului pe Pagina first-car.ro, putand fi accesati pe site si dupa intervenirea intre parti a acordului de publicare a Anuntului.
7.14.In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatori sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.
 
. 8. Promovarea Anunturilor
8.1.Orice Anunt postat pe Pagina first-car.ro direct de catre Utilizator poate fi promovat conform articolului. Un Anunt fara fotografii nu poate fi promovat prin achizitionarea serviciilor care necesita minim o fotografie.
8.2.Un Anunt poate fi promovat prin:a)evidentiere in lista cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;b)pozitionarea Anuntului la inceputul listei, in sectiunea de anunturi promovate;c)promovarea pe prima pagina a Paginii First-car in sectiunea Anunturile Zilei si in Bannerul Zilei.
8.3.Fiecare Anunt pentru care s-a achizitionat produsul 9.2. c), va fi afisat pe prima pagina a site-ului in sectiunea Anunturile Zilei. In aceasta sectiune sunt in mod continuu afisate prin rotatie cate 5 Anunturi astfel promovate. Anunturile se schimba la fiecare 15 minute.
8.4.In situatia in care Utilizatorul nu a solicitat promovarea Anuntului prin una din modalitatile prezentului articol la momentul transmiterii Anuntului catre Furnizor spre publicare, si inainte de momentul efectuarii platii pentru publicarea Anuntului respectiv, promovarea/solicitarea promovarii de catre Utilizatori a Anunturilor care au postate pe Pagina First-car in conditiile prezentului act constituie o modificare a Anunturilor in cauza in conformitate cu acesti Termeni si Conditii, care se supune prevederilor art. 10 de mai jos.
9. Modificarea si prelungirea valabilitatii unui Anunt
9.1.Orice modificare/solicitare de modificare a unui Anunt publicat pe Pagina First-car se considera ca fiind un Anunt nou. Daca un Anunt este modificat dupa efectuarea platii, acesta nu va mai fi vizibil pe site, iar serviciile promotionale atasate Anuntului nu vor mai fi valabile. Pentru reactivarea Anuntului, Utilizatorul va trebui sa efectueze o noua plata.
9.2.Modificand in orice mod Anuntul, Utilizatorul renunta benevol si in deplina cunostinta de cauza la zilele de valabilitate ramase si la serviciile promotionale aferente Anuntului pentru care optase initial.
9.3.Plata pentru reactivarea Anuntului dupa modificare va aduce aceleasi servicii ca si plata pentru un Anunt nou, in functie de optiunea Utilizatorului, respectiv 15 zile de valabilitate + eventualele servicii promotionale achizitionate, conform prevederilor Anexei 1.
9.4.Se considera modificare orice operatiune efectuata asupra unui Anunt prin care se schimba continutul acestuia sau date de contact atasate Anuntului.
9.5.Valabilitatea unui Anunt se poate prelungi pentru 15 zile, fara posibilitatea modificarii in alt mod a Anuntului. Cele 15 zile nu se vor cumula cu zilele de valabilitate ramase.
10 Preturi. Modalitati de plata
10.1.Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite in Anexa 1.
10.2.In cazul in care plata a fost efectuata, Anuntul va fi vizibil pe Pagina First-car in maxim 1 ora de laprimirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuarea platii.
10.3.Modalitati de plata:a)pentru publicarea Anunturilor Utilizatorilor care nu sunt inregistrati ca Dealeri plata se face exclusiv prin trimiterea unui SMS;b)pentru publicarea Anunturilor apartinand unui Dealer plata se face prin ordin de plata, conform contractului incheiat cu Furnizorul.
10.4.Preturile prezentate in Anexa 1 sunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la Anunt.
10.5.Datele necesare efectuarii platii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului dupa completarea si salvarea formularului de creare a unui Anunt. SMS-urile care vor contine alte date decat cele specificate expres de catre Furnizor in vederea efectuarii platii nu vor duce la publicarea Anuntului deoarece nu pot fi prelucrate de catre Furnizor, astfel incat se va considera in mod automat ca Utilizatorul nu a achitat pretul publicarii Anuntului conform Termenilor si Conditiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricaror sume achitate prin SMS in cazul in care plata publicarii Anuntului nu a putut fi confirmata Furnizorului datorita unei culpe din partea Utilizatorului in introducerea elementelor de identificare a platii si transmiterea SMS-ului de plata conform instructiunilor Furnizorului.
11. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor
11.1.Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de S.C. Micro Space S.R.L pe Pagina first-car.ro, in termen de maxim 5 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.
11.2.De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Paginii first-car.ro care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. Micro Space S.R.L. ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Paginii First-car, despre care au cunostinta.
11.3.Plangerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: sugestii@ first-car.ro specificata pe Pagina first-car.ro.
11.4.Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.
11.5.Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.
Logare
Utilizator
Parola
Ai uitat parola? Aminteste-ti parola.
Anunturi pentru comparare
Nu exista anunturi de comparat